ชีววิทยาและการเพาะเลี้ยงหอยทะเล

 

นักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชั้นปีที่ 4 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ลงพื้นที่ชุมชนในจังหวัดตรัง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ประกอบการเลี้ยงหอยนางรม และติดตามการเจริญเติบโตของลูกหอย ใน 3 พื้นที่ คือ บ้านหยงสตาร์และบ้านทอนการ ต. ท่าข้าม อ.ปะเหลียน และชุมชนตะเสะ ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง ในรายวิชาชีววิทยาและการเพาะเลี้ยงหอยทะเล โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว อาจารย์ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง เป็นผู้รับผิดชอบและดูแลนักศึกษา


==================

สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ
https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
==================

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
-Website: https://fishtech.rmutsv.ac.th
-Facebook: https://www.facebook.com/fishtechRUTS
-Youtube : fishtechchannel
-TikTok : @fishtech179