ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปีการศึกษา 2567 ให้กับหน่วยงานราชการจังหวัดกระบี่

 

โอกาสดีวันนี้ (2 ตุลาคม 2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกิจ ผินรับ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฎฐา  คเชนทร์ภักดี  อาจารย์ และนางสาวหทัยทิพย์  ทองด้วง นักวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปีการศึกษา 2567 ให้แก่ หน่วยงานทางราชการในจังหวัดกระบี่ และได้พบกับรุ่นพี่ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีนกรรุ่นที่10  นายอชิรวิทย์ รุ่งเรือง (พี่อาร์ม) ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประมงอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ในการนี้ ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการ คณาจารย์ นักเรียนทุกคน ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
==================

สมัครเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์ 

https://admission.rmutsv.ac.th/register.php

==================
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

-Website: https://fishtech.rmutsv.ac.th
-Facebook: https://www.facebook.com/fishtechRUTS
-Youtube : fishtechchannel
-TikTok : @fishtech179