ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง : แปรรูปผลิตภัณฑ์ “น้ำพริกปูม้าคั่วกลิ้ง”

 

นักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ ศึกษารายวิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง แปรรูปผลิตภัณฑ์ “น้ำพริกปูม้าคั่วกลิ้ง” เพื่อเป็นการยืดอายุอาหาร พร้อมบรรจุในภาชนะซึ่งสามารถเก็บรักษาได้นาน ถือเป็นการต่อยอดและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงและแปรรูปปูม้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นัฎฐา  คเชนทร์ภักดี เป็นอาจารย์ประจำวิชา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

==================

สมัครเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์ 

https://admission.rmutsv.ac.th/register.php

==================
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

-Website: https://fishtech.rmutsv.ac.th
-Facebook: https://www.facebook.com/fishtechRUTS
-Youtube : fishtechchannel
-TikTok : @fishtech179