สวทช. เข้าประเมินศักยภาพห้องปฏิบัติการสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริยา ฉลาด รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ให้การต้อนรับ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้อำนวยการฝ่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช., ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช., คุณพิพัฒน์ เซ่งปุ้น ที่ปรึกษาทีมกลยุทธ์และความร่วมมือ, คุณชัชนันท์ แสงขรรค์ชัย ที่ปรึกษาทีมกลยุทธ์และความร่วมมือ ร่วมกับ สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย รองศาสตราจารย์ วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และคณะ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565


โดยมีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหาร อาคารเเปรรูปอาหารและห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ เพื่อประเมินศักยภาพและการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สนับสนุนการวิจัย พัฒนานวัตกรรมด้านอาหารแบบครบวงจร โดยผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการวิจัย สร้างความเชื่อมั่นในการตอบโจทย์ผู้บริโภค และที่สำคัญเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในอุุตสาหกรรมอาหารในประเทศและต่างประเทศ

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ 
เว็บไซต์คณะ >> https://fishtech.rmutsv.ac.th
สมัครเรียน >> https://admission.rmutsv.ac.th
Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS